Številski sestavi
1. Določi x v naslednjem izrazu: 2134(5) + 6122(7) = x(7)
Izbrana: | Info
2. Določi a, b, c, d in e tako, da velja naslednja enakost: a3bc 45 = 37d15e.
Izbrana: | Info
3. V katerem številskem sistemu je pravilen račun: 1 2 2 ( x ) 3 8 ( x ) = 7 2 ( x ) ?
Izbrana: | Info
4. V petiškem številskem sistemu izračunaj naslednja računa:
a) 343(5) + 222(5) =
b) 14(5) 23(5) =
Izbrana: | Info
5. V katerem sistemu velja enačba: 93 + 74 = 107?
Izbrana: | Info
6. Namesto črke postavi cifro, da bo število 1601a deljivo s 3 in ga nato spremeni v šestiški sistem, ter mu prištej število 4034(6).
Izbrana: | Info