Računanje z ulomki
1. Krajšaj: a4 2a2 + 1 1 a a2 + a3
Izbrana: | Info
2. Izračunaj: 3 2x 2 3x 3 + 2x 2 + 3x 15x2 9x2 4 2x 3x2 5
Izbrana: | Info
* 3. Izračunaj: 1 a 2b a + 2b a a 2b 2b a + 2b : 4b a + 2b
Izbrana: | Info
* 4. Izračunaj: 1 x2 4 + 1 4x 2x2 1 2x2 + 4x
Izbrana: | Info
5. Izračunaj: 2 3 5 6 1 1 7 : 1 15 1 5 3 10 1 4
Izbrana: | Info
6. Okrajšaj: x6 8x3y3 x6 4x5y + 4x4y2
Izbrana: | Info
7. Izračunaj: 1 4a2 12ab + 9b2 1 4a2 9b2 b 2 + a 3
Izbrana: | Info
8. Izračunaj: 4 a2 + 1 x2 + 4 ax 9b2 a2x2 : 2 a + 1 x 3b ax
Izbrana: | Info
9. Izračunaj: a 5 a2 + 3a 28 3 a2 + 7a 1 40 11a a2 8a + 12
Izbrana: | Info
* 10. Izračunaj: 1 a 2b a + 2b a a 2b 2b a + 2b : 4b a + 2b
Izbrana: | Info
11. Izračunaj: 8 9a2 + 12a 16 9a2 16 2 4 3a
Izbrana: | Info
12. Izračunaj: x3 64 x3 + 8 : x2 16 (x + 9)2 1
Izbrana: | Info
13. Izračunaj: a 5 a2 9 6 a2 + 3a : 10 3a + 3a 1 3a 9 1 + 3a1
Izbrana: | Info
14. Poenostavi izraz: a 2 a + 4 a 1 8 + a 3 : a 2 a 2 2 a + 4 2 a + 4 2 a 1 a 2 4 a + 4
Izbrana: | Info
15. Izračunaj vrednosti izrazov:
a) a2a12 a2+8a+15
b) 1 + 1 a+5 : 1 10 a2+a20
Izbrana: | Info
16. Izračunaj: 32 9 15 6 : 1 7 18 + 213 14 42 3 : 11 15
Izbrana: | Info
17. Izračunaj: x3+x249x49 x2+12x+35 : x56x47x3 x3+125
Izbrana: | Info
18. Izračunaj: x5 x29 6 x2+3x x2+3x x2+3x10
Izbrana: | Info
19. Okrajšaj: a28a+16 a24 : a4 a+2 2a+6 a2+2a15 a+5 a2+a6
Izbrana: | Info
20. Zapiši kot en sam okrajšan izraz:
4a2 49 a3 + 1 : 2a + 7 a2 a + 1 a2 8a + 16 a2 2a 48 a2 + 2a 80 a2 3a 4
Izbrana: | Info
21. Izračunaj: a29a+20 a2+4a+4 : a225 a2+2a
Izbrana: | Info
* 22. Poenostavi ulomek: x+x2+x3++xn 1 x+ 1 x2 + 1 x3 ++ 1 xn
Izbrana: | Info
23. Izračunaj: a5 a2+3a28 3 a27a 1 411 a28a+12
Izbrana: | Info
24. Izračunaj:
a) x+ x x21 1 x1 1 x+1
b) 1 a2b a+2b : a a2b 2b a+2b
Izbrana: | Info
25. Izračunaj:
a) 6n n24 + n+1 n+2 2n1 n2 : 1 n2+n4 n24
b) x 1+ 1 x+1 1 1+x x 11 xx1+ 1 1x
Izbrana: | Info
* 26. Krajšaj: a2+2ab+b2c2 a2+2ac+c2b2
Izbrana: | Info