Razmerja, deleži, procenti
1. Nameravali smo kupiti 10 kg nekega blaga, ko pa smo prišli v trgovino, smo ugotovili, da se je blago pocenilo za 20 %. Koliko blaga smo dobili po pocenitvi za isti denar? Koliko procentov več blaga smo torej kupili?
Izbrana: | Info
2. Dolžnik je že vrnil 37% dolga, vrniti pa mora še 12600 SIT. Koliko dolga je že plačal?
Izbrana: | Info
3. Maloprodajno ceno nekega artikla dobimo tako, da proizvajalčevi ceni prištejemo 20 % davka, dobljeni vsoti pa prištejemo še 10 % trgovske marže. Kolikšna je proizvajalčeva cena proizvoda, ki v trgovini stane 26400 SIT?
Izbrana: | Info
4. Koliko moke potrebujemo za 25 kg kruha, če je ostalih sestavin 35 %. Koliko je vreden ta kruh, če se je prejšnja cena 350 SIT zvišala za 25 %?
Izbrana: | Info
5. Nagrada naj bi bila po prvotnem dogovoru razdeljena med dobitnike A, B in C v razmerju 7 : 6 : 5. Kasneje so dogovor spremenili in razdelili nagrado v razmerju 6 : 5 : 4.
a) Kdo izmed dobitnikov dobi pri drugi delitvi več in kdo manj kot pri prvi?
b) Dobitnik A je pri drugi delitvi dobil 120 denarnih enot več od dobitnika B. Koliko je dobil vsak izmed njih?
Izbrana: | Info
6. Blago smo kupili s 15% popustom in zanj plačali 28450 SIT. Kakšna je vrednost blaga brez popusta? Koliko znaša popust?
Izbrana: | Info
7. Po podražitvi za 30% izdelek stane 3150 SIT. Koliko bi stal, če bi bila podražitev le 25%? Za koliko % moramo sedaj poceniti izdelek, da bi bila njegova cena taka, kot bi bila, če bi prvotno ceno zvišali za 25%?
Izbrana: | Info
8. Cena izdelka po 25% podražitvi znaša 4200 SIT. Za koliko tolarjev preveč je trgovina podražila izdelek, če je bila dovoljena le 20% podražitev? Kaj je treba sedaj storiti s ceno, da bomo dobili dovoljeno ceno?
Izbrana: | Info
9. V trgovini so imeli 500 kg blaga po ceni 400 SIT za kilogram. Prvi mesec so prodali 60% blaga. Na začetku drugega meseca se je blago podražilo za 20%. Po tej ceni so prodali tri četrtine preostalega blaga. Ostanek blaga so prodali na razprodaji po za 30% znižani ceni. Za koliko % več (ali manj) so dobili, kot če bi vso blago prodali po začetni ceni.
Izbrana: | Info
10. Mesečni dohodek nekega delavca je bil v zadnjih dveh letih povečan najprej za 12%, potem pa še za 5%, tako da sedaj znaša 58 000 tolarjev. Kolikšen je bil njegov dohodek pred dvema letoma?
Izbrana: | Info
11. Učenec je plačal za mesečno vozovnico po 33% podražitvi 3192 tolarjev. Koliko je stala pred podražitvijo?
Izbrana: | Info
12. Morska voda vsebuje 5% soli. Koliko sladke vode je treba priliti 40 kg morske vode, da bo zmes vsebovala 2% soli?
Izbrana: | Info