Absolutna vrednost
1. Izračunaj: |x| + 1 x + 1 |x| 1 x2 2|x| + 1
Izbrana: | Info
2. Ugotovi, na katerem intervalu je aritmetična sredina števil 2x 6 in 2x + 6 neodvisna od izbire števila x!
Izbrana: | Info
3. Izračunaj vrednost izraza: 2x 6 2 3x + 7 3 + x + 2 4
Izbrana: | Info
4. Izrazi: 3a + 3 + 3a 1 + 2
Izbrana: | Info
5. Izrazi: 4 2a2 + 3a 2 + a
Izbrana: | Info
6. Izračunaj:
a) a+x by 3 a+x by 2 ax b+y 1
b) 5a 3 + 2a + 7 2a + 3
Izbrana: | Info
7. Določi: a 4 + a 4
Izbrana: | Info
8. Izračunaj: 3 1 a + 2a a + 3
Izbrana: | Info
9. Reši neenačbo: x + x 1 < 2
Izbrana: | Info