Koordinatni sistem
1. Nariši množico točk A = {T(x,y);|x| > 1 0 < y < 2 xy < 0}.
Izbrana: | Info
2. Določi množico točk v ravnini, ki ustreza pogoju:
a) x < 1 y > 2
b) xy = 0 x > 3
Izbrana: | Info
3. Nariši množico točk A = {T(x,y);(y < x) (x < 1) (2 < y < 0)}!
Izbrana: | Info
4. V koordinatni sistem z enoto 1 cm nariši množico točk. M = (x,y);(x + 1 3) (y > x 2) (y 3). Opiši množico M, označi oglišča množice in zapiši njihove koordinate.
Izbrana: | Info
5. V koordinatni sistem z enoto 1 cm nariši množico točk M = (x,y);(x 2 2) (y x 3) (y < 2). Opiši množico M, označi oglišča množice in zapiši njihove koordinate.
Izbrana: | Info
6. Načrtaj množico točk na ravnini y xx < 1
Izbrana: | Info