Ploščina trikotnika
* 1. Določi x tako, da bo imel trikotnik z oglišči A 1 2, 1 3, B 3 2, 2 3 in C x, 4 3 ploščino 1 in pozitivno orientacijo!
Izbrana: | Info
2. Izračunaj obseg in ploščino trikotnika z oglišči A 1 2,1 3, B 3 4, 1 6 in C 1 4,1 3!
Izbrana: | Info
3. Določi ploščino, orientacijo in obseg trikotnika z oglišči A(5,1), B(7,4) in C(3,1)!
Izbrana: | Info
4. Dan je ABC z oglišči A(1,3), B(2,4), C(4,5). Izračunaj njegov obseg, ploščino in va!
Izbrana: | Info
5. V trikotniku ABC poznamo oglišči A(2,1) in B(5,5), ploščino p = 25 in orientacijo o = 1. Določi koordinati oglišča C, če veš, da je x koordinata enaka večji rešitvi enačbe x + 4 2 = 0. Izračunaj, še obseg trikotnika.
Izbrana: | Info