Funkcije
1. Nariši graf funkcije:
f(x) = |x|,|x| 2, 2,|x| < 2.
Izbrana: | Info
2. Funkcija f: je dana s predpisom f:xx2 1. Ali je f surjektivna oz. injektivna? Utemelji!
Izbrana: | Info
3. Nariši v koordinatnem sistemu f(x) = 2x 1,x 2, x + 1,x < 2, x 2 2,x 2.
Izbrana: | Info
4. Nariši: y = 2x 2,x 2, x,1 x < 2, x + 2,x < 1, 3,x 1.
Izbrana: | Info
5. Nariši graf: f(x) = 2x 1,x 2, x + 1,x < 2, x 2 2,x 2.
Izbrana: | Info
6. Imamo realno funkcijo f(x) = x 3 x + x + 2 2. Zapiši funkcijski predpis brez znakov za absolutno vrednost in nariši njen graf. Koordinatni sistem naj ima enoto 1 cm.
Izbrana: | Info
7. Imamo realno funkcijo f(x) = x + x + 3 x 2. Zapiši predpis funkcije f brez uporabe znakov za absolutno vrednost in nariši njen graf.
Izbrana: | Info
8. Načrtaj graf funkcije: y = x 1 + x + 2
Izbrana: | Info
9. Nariši graf funkcije: f(x) = 2x 2,x 0, 3,0 < x 2, x + 1,x > 2.
Izbrana: | Info
10. Nariši graf funkcije: f(x) = x + 1 2x + 3
Izbrana: | Info
11. Nariši graf funkcije: f(x) = x 2,x 2, 2x + 1, 1 < x < 1, 3,x > 1.
Izbrana: | Info
12. Načrtaj graf funkcije:
f(x) = 3 x,x 2, x 1, 2 < x < 2, 2,x 2.
Izbrana: | Info
13. Tabeliraj in nariši graf funkcije: y = x 12
Izbrana: | Info
14. Pokaži, da funkcija f(x) = x1 x+2 ni niti soda niti liha. Ali je funkcija definirana za vsa realna števila?
Izbrana: | Info