Enačbe in neenačbe
1. Obravnavaj enačbo: a2x + 4 = a(x + 4).
Izbrana: | Info
2. Dokaži izrek: višina na eno od stranic trikotnika je manjša od aritmetične sredine drugih dveh stranic!
Izbrana: | Info
3. Razreši enačbo na zapisano količino:
a) 1 a + 1 b = 1 f,b =?
b) m(v1 + v2) = m1v1 + m2v2,v1 =?
c) p0V 0 T0 = p1V 1 T1,T0 =?
Izbrana: | Info
4. Reši enačbo: 4 x 1 1 3 4 x 1 + 1 4 = 4 x 1 1 22
Izbrana: | Info
5. Skiciraj množico točk v koordinatni ravnini: (x < 2) (y > x 2)!
Izbrana: | Info
6. Reši enačbi:
a) 5 x2 4x + 3 + 2 x2 5x + 6 6 x2 3x + 2 = 0
b) 1 7(x 1) + 1 2 = 1 6 x 1 4
Izbrana: | Info
* 7. Obravnavaj enačbo: (x + a)2 (x b)2 = b2 a2
Izbrana: | Info
8. Reši enačbo: 3 14 + 2x + 21 49 x2 = 1 14 2x
Izbrana: | Info
* 9. Obravnavaj enačbo: (3ax + 4b)2 + (4ax 3b)2 = (5ax 7b)2 + 11b2
Izbrana: | Info
10. Reši in obravnavaj enačbo: x(a 6) + 9 = a2(1 x)
Izbrana: | Info
11. Reši neenačbo: 4 x x 1 > 2
Izbrana: | Info
12. Reši enačbo: 2 x 1 + x 1 x1 1 = x 22
Izbrana: | Info
13. Obravnavaj neenačbo: a(x 2) < a2 3(x + 1)
Izbrana: | Info
14. Reši neenačbo: 3(x 3) 5(x 1) > 5 (1 + x)
Izbrana: | Info
* 15. Reši enačbo: m + n m n m + x m n m x m + n = 0
Izbrana: | Info
16. Reši enačbo: 2m 5 (m 1)(x + 2) 3 x + 1 = 3x + 4 x2 + 3x + 2
Izbrana: | Info
17. Reši enačbo in napravi preizkus: x + 1 x 1 x 1 x + 1 1 + x + 1 x 1 = 1 2
Izbrana: | Info
18. Uredi enačbo in obravnavaj njene rešitve: b 2 ( x 1 ) + b 1 x ( b + 8 ) = 3 b ( 2 x + 1 )
Izbrana: | Info
19. Reši enačbo 5 x 1 + 2x + 5 1 x2 = 3x 4 (x 1)2.
Izbrana: | Info
20. Obravnavaj neenačbo z(2a 2) < (3a + 2)(z 1) 10, ki ima neznanko z.
Izbrana: | Info
21. Reši enačbi in neenačbo:
a) 1 + (x 2) = 3 (3 (3 x))
b) 2x4 + 8x2 = 4x3 + 16x
c) x(x 3) (1 + x)(2 + x) + 4
Izbrana: | Info
22. Reši enačbo in obravnavaj neenačbo
a) 5 6x = 12 x210x+24 + 1 x4
b) a(x a 3) 2(x 5)
Izbrana: | Info
23. Reši enačbo in obravnavaj enačbo
a) (2 x)1 3 x+3 = 3x+1 x2+x6
b) b b2x = 5(1 4x) bx
Izbrana: | Info
24. Obravnavaj neenačbo: a(x + 1) a2 (x + 2)
Izbrana: | Info
25. Najprej ugotovi, za katere x enačba ni določena (definirana), nato pa jo reši:
3 x 4 + x + 1 x + 4 = 24 x2 16 7
Izbrana: | Info
26. Obravnavaj enačbo: (a 3)x = a2(a x) (1 + x)
Izbrana: | Info
27. Reši:
a) 1 c = 1 c1 + 1 c2 + 1 c3, c1 =?
b) 2x 32 x + 5 x 5 = 3 2 3x 1 + x
Izbrana: | Info
28. Obravnavaj: a2 x 1 + 2ax < 3 x 3
Izbrana: | Info
29. Reši enačbo: 2 6x+1 3 16x = 8+9x 36x21
Izbrana: | Info
30. Obravnavaj: ax b bx a = a b + b a 2
Izbrana: | Info
31. Obravnavaj neenačbo: m(mx 5) < 4x 5
Izbrana: | Info
32. Določi a v dani enačbi tako, da bo rešitev enačbe večja od 3: 2(x a) = 3(1 x)
Izbrana: | Info