Sistem l. enačb in neenačb
1. Reši sistem neenačb: 3x x + 2<2, x2<16.
Izbrana: | Info
2. Reši sistem neenačb:
15x + 2>2x 1 3 (x 4)<5x 14 2
Izbrana: | Info
* 3. Reši sistem: x + y + z=a + b x y + z=a b 2x + y 5z=2a + b
Izbrana: | Info
* 4. V sistemu določi m tako, da bo en koren dvakrat večji od drugega in reši sistem:
x + 2y=1 + m 3x y=8 m
Izbrana: | Info
5. Reši sistem: 2x 1 5y 3=1 2 5x 2z 5y 2x z=3 2 3x + 4y z 6 =2y z + 3 4
Izbrana: | Info
6. Reši sistem enačb: 2x + 3y 4z=13 3x 2y + 5z=19 4x + 3y + 2z=1
Izbrana: | Info
* 7. Dane so matrike A = 2 3 1 3 , B = 1 0 0 1 2 in C = 3 7 2 5 . Reši enačbo X B C =A!
Izbrana: | Info
8. Reši sistem neenačb: 5(1 2x)<12 4x + 3 2 1 + x<8 x 3 2 x 4
Izbrana: | Info
9. Reši sistem neenačb: 2(x 1) 3 4(x 8)<15 3x 4 15 4 3 2(1 x)<21 4 + 11 2
Izbrana: | Info
10. Poišči vse x, za katere je x + 4 > 2x 1 > 3x 4!
Izbrana: | Info
11. Reši sistem enačb:
2x + y z = 1
3x + 2y + 3z = 16
5x y + 3z = 12
Izbrana: | Info
12. Izračunaj presečišče premic 2x + y = 1 in x 2y = 7.
18. V družini linearnih funkcij f(x) = (2m + 1)x m določi realni parameter m tako,
a) da bo f(1) = 2,
b) da bo njen graf vzporeden simetrali lihih kvadrantov.
Izbrana: | Info
13. Izračunaj presečišče premic 2x y = 3 in x + y = 2.
Izbrana: | Info
14. Reši sistem:
3x y + 2z u = 6
2x + 6y 5z + 3u = 0
3x + 7y 2z + 4u = 3
3x 2y + 6z 4u = 11
Izbrana: | Info
15. Reši grafično in napravi preizkus s kako drugo metodo:
3x 4y 12 = 0
x + 4y + 4 = 0 .
Izbrana: | Info
16. Reši sistem:
3x 2y+4z= 4 5x +3y z =15 2x y +2z=5
Izbrana: | Info
17. Reši sistem:
21 2x y 8 x + y = 5
7 2x y + 4 x + y = 2
Izbrana: | Info
18. Grafično reši sistem enačb in napravi preizkus s kako drugo metodo:
15x + 7y = 29
7x 4y = 1
Izbrana: | Info
19. Obravnavaj sistem:
mx + 3y 1 = 0
3x my + 1 = 0
Izbrana: | Info
20. Reši sistem:
7 x + 3 + 3 y 3 = 2
9 x + 3 4 y 3 = 1
Izbrana: | Info
21. Reši sistem enačb z uvedbo nove spremenljivke:
5 x + 2y + 4 2x + y = 2
4 x + 2y + 5 2x + y = 41 20
Izbrana: | Info
22. Obravnavaj sistem:
a2x y = a b
b3x + ay = b2
Izbrana: | Info
23. Reši sistem :
x + y = 7
y z = 6
2x + z = 18
Izbrana: | Info
24. Dane so točke: A(3,2), B(0,3), C(5,1)
a) Nariši jih!
b) Izračunaj p in o trikotnika, dolžino stranice b in enačbo njene nosilke!
Izbrana: | Info