Uporaba enačb
1. V trikotniku meri en kot α, drugi je dvakrat večji, tretji pa je 3 2 prvega. Napravi tabelo za vse notranje in zunanje kote!
Izbrana: | Info
2. Trimestna številka ima levo cifro za 2 večjo od srednje, desno pa enako vsoti obeh levih. Če to število deliš z vsoto cifer, dobiš količnik 33 in ostanek 10. Določi številko!
Izbrana: | Info
3. Stotice trimestnega števila so enaka vsoti enic in desetic. Če stotice odvržemo dobimo 1 41 prvotnega števila, če pa cifre zapišemo v obratnem vrstnem redu, pa se število zmanjša za 99. Katero število je to?
Izbrana: | Info
4. Dve točki se gibljeta po krožnici z obsegom 728 m v nasprotnem smislu. Ena napravi vsako sekundo 30 m, druga pa 22 m. Čez koliko sekund se bosta spet srečali?
Izbrana: | Info
5. Trgovec na veliko je dobil pošiljko pomaranč in banan. Prvi dan je prodal pol pomaranč in tretjino banan, skupaj šest ton. Drugi dan je prodal pol preostalih pomaranč in pol preostalih banan, skupaj 4 tone. Koliko je bilo v pošiljki pomaranč in koliko banan?
Izbrana: | Info
6. Vsota kotov v trikotniku je 180o. Vsota prvih dveh kotov je enaka tretjemu, razlika prvih dveh kotov pa je tretjina tretjega kota. Koliko merijo koti v trikotniku?
Izbrana: | Info
7. V treh dneh smo prekolesarili 201 km. Drugi dan smo naredili 9 km manj kot tretji dan, vendar 15 km več kot prvi dan. Koliko smo prevozili vsak dan?
Izbrana: | Info
8. Prvi delavec bi sam izkopal jarek v 40 urah, drugi pa sam v 48 urah. V koliko urah bi izkopal isti jarek tretji delavec, če ga izkopljejo vsi trije skupaj v 16 urah?
Izbrana: | Info
9. Vsota cifer trištevilčnega števila je 18. Prva cifra je enaka osmini števila, ki ga tvorita ostali dve cifri, zadnja pa je enaka osmini števila, ki ga tvorita prvi dve cifri. Katero je to število?
Izbrana: | Info
10. Delavcu so prvi mesec povečali plačo za 30%, drugi mesec pa še za 10%. Ta mesec je dobil 34320 SIT. Kolikšna je bila njegova plača pred dvema mesecema in za koliko odstotkov se mu je v tem času povečala?
Izbrana: | Info
11. Trikotnik ABC ima oglišči A(3,1) in B(1,4), C pa leži na premici y = 2x + 3, tako da je ploščina 8, orientacija pa negativna. Določi koordinati točke C!
Izbrana: | Info
12. Prva cev sama napolni bazen v 12 urah, druga sama v 20 urah, tretja pa polnega izprazni v 30 urah. V kolikšnem času bo bazen poln, če odpremo prvo cev 4 ure prej, tretjo pa 2 uri kasneje kot drugo?
Izbrana: | Info
13. Na nekem tekmovanju je bilo treba rešiti 20 nalog. Za vsako rešeno nalogo je učenec dobil 4 točke, za vsako nerešeno ali nepravilno pa je izgubil 3 točke. Koliko nalog je rešil učenec, ki je dosegel 38 točk?
Izbrana: | Info
14. Enice dvoštevilčnega števila so za 5 večje od desetic. Če število, ki ima isti številki v obratnem vrstnem redu delimo s prvotnim številom, dobimo količnik 2 in ostanek 7. Katero število je to?
Izbrana: | Info
15. V trikotniku je kot α dvakrat večji od kota β, γ = 2 3β. Izračunaj α, β, γ.
Izbrana: | Info