Preslikave
1. Dana je preslikava f : , f : n1 n. Ali je ta preslikava surjektivna, injektivna? Odgovor utemelji!
Izbrana: | Info
2. Ali je preslikava, ki od nič različnemu racionalnemu številu priredi njegovo obratno vrednost, homomorfizem grupe (,+) vase?
Izbrana: | Info
3. Kakšne so lastnosti preslikave T : , ki naravnemu številu a priredi njegovo nasprotno vrednost?
Izbrana: | Info
4. Dani sta množica A ={1,2,3,4,5} in množica B ={1,3,5,7,9,11}, ter predpis f :
f:A B f:a 13 2a Ali je to preslikava? Katere lastnosti ima? Nariši puščični diagram.
Izbrana: | Info
5. Napravi puščični diagram in graf za surjektivno, injektivno in bijektivno preslikavo!
Izbrana: | Info
6. Kaj je preslikava? Vrste preslikav! Zapiši vse bijektivne preslikave iz AB, če je A ={1,2} in B ={e,f}.
Izbrana: | Info