Relacije
1. V množici vseh premic ravnine uvedemo relacijo R takole: p R q p q = . Kakšne lastnosti ima ta relacija?
Izbrana: | Info
2. V množici uvedemo relacijo R takole: a Rb a b . Dokaži, da je R ekvivalenčna relacija!
Izbrana: | Info
3. Dana je množica naravnih števil in relacija aRb a b = 1. Katere lastnosti ima ta relacija (če katere lastnosti nima, podaj primer)?
Izbrana: | Info
4. Na množici celih števil je dana relacija: aRba + b > 0. Katere lastnosti ima ta relacija?
Izbrana: | Info
5. Zapiši lastnosti, ki jih ima relacija ”deli”v množici 6. Odgovor utemelji! Zapiši tudi lastnosti, ki jih relacija nima. Nariši graf relacije!
Izbrana: | Info