Krog in krožnica
1. V koordinatnem sistemu nariši krožnico skozi točke A(4,3), B(2,3) in C(2,2), nato pa skonstruiraj tangento v točki C ter obe tangenti iz točke T(5,4)!
Izbrana: | Info
2. Na krog s polmerom 28 cm načrtaj tangenti iz točke s središčno razdaljo 5 dm. Izračunaj razdaljo med dotikališčema!
Izbrana: | Info
3. Točke A, B in C razdelijo krožnico na loke AB, BC in AC, katerih dolžine so v razmerju 4 : 3 : 2. Izračunaj notranje kote trikotnika ABC.
Izbrana: | Info
4. Kakšen je polmer kroga, v katerem kotu 45o pripada lok 3 4π cm?
Izbrana: | Info
* 5. Polmer krožnice meri 3 cm, točka T je od središča oddaljena 5 cm. Izračunaj potenco T proti krožnici! Rezultat izrabi in izračunaj dolžino tangente t na krožnico od T dotikališča.
Izbrana: | Info