Izreki v pravokotnem trikotniku
1. Imamo pravokotni trikotnik, katerega hipotenuza meri 8 cm. Projekciji katet na hipotenuzo sta v razmerju 3 : 1. Izračunaj ostale stranice in vc!
Izbrana: | Info
2. Dana je osnovnica c = 12 cm in višina vc = 8 cm enakokrakega trikotnika. Iz nožišča višine spustimo pravokotnico na krak. Poišči dela, na katera ta pravokotnica deli krak!
Izbrana: | Info
3. Ena kateta pravokotnega trikotnika je za 8 cm daljša od projekcije te katete na hipotenuzo, projekcija druge katete pa meri 18 cm. Izračunaj vse stranice in vc tega trikotnika!
Izbrana: | Info
4. Izračunaj kote pravokotnega trikotnika, če veš, da ena projekcija katete na hipotenuzo meri 12 cm druga pa 75 cm.
Izbrana: | Info
5. V pravokotnem trikotniku meri hipotenuza 10 cm, projekciji obeh katet na hipotenuzo pa sta v razmerju 9:16. Izračunaj kateti in višino!
Izbrana: | Info
* 6. V pravokotnem trikotniku ABC s pravim kotom v C meri težiščnica tc = 4 cm in razdeli pravi kot v razmerju 1:2. Izračunaj stranice tega trikotnika.
Izbrana: | Info
7. Pravokotni trikotnik s podatki c = 32 cm, a1 = 18 cm. Izračunaj a, b, v, b1, α in β.
Izbrana: | Info