Načrtovalne naloge
1. Konstruiraj trikotnik: b + c=10cm β=75o γ=45o
Izbrana: | Info
2. Načrtaj enakostranični trikotnik s polmerom očrtanega kroga 4 cm!
Izbrana: | Info
3. Nariši trapez: a = 9 cm, b = 6 cm, c = 5 cm in α = 75o.
Izbrana: | Info
4. Nariši pravokotnik s podatki d b = 2 cm, a = 6 cm!
Izbrana: | Info
5. Nariši paralelogram s podatki α = 60o, e = 8 cm, f = 5 cm!
Izbrana: | Info
6. Nariši trapez s podatki a = 8 cm, c = 3 cm, e = 9 cm in α = 45o!
Izbrana: | Info
7. Nariši deltoid s podatki α = 90o, e = 6 cm, f = 7 cm!
Izbrana: | Info
8. Konstruiraj trikotnik s podatki: b = 5 cm, tb = 15 cm, R = 3 cm. Posebej konstruiraj 15 cm!
Izbrana: | Info
* 9. Načrtaj trikotnik s podatki: c a = 2 cm, b = 5 cm in vc = 4 cm!
Izbrana: | Info
10. Načrtaj pravokotni trikotnik ABC, v katerem meri pravokotna projekcija katete AC na hipotenuzo 3 cm, pravokotna projekcija katete BC na hipotenuzo pa 5 cm. Utemelji konstrukcijo.
Izbrana: | Info
11. Nariši trikotnik s podatki: a = 4 cm, vb = 5 cm, γ = 75o! Trikotniku včrtaj krog.
Izbrana: | Info
12. Načrtaj pravokotnik s podatki: a b = 2 cm, CAB = 30o.
Izbrana: | Info
13. Načrtaj trikotnik s podatki: a = 6 cm, ta = 5 cm, α = 60o.
Izbrana: | Info
14. Nariši (s pomočjo ravnila in šestila): 1 352 7
Izbrana: | Info
15. Načrtaj romb: e + a = 12, α = 60o
Izbrana: | Info
16. Načrtaj trikotnik: a = 6, tc = 4, α = 60o
Izbrana: | Info
17. Načrtaj trapez: a = 6 cm, v = 4 cm, c = 3 cm, kot BCA = 60o
Izbrana: | Info
18. Načrtaj trikotnik: a = 6 cm, b c = 3 cm, α = 30o
Izbrana: | Info