Izjave in izjavni račun
1. Dokaži izrek: vsota dveh lihih naravnih števil je sodo število!
Izbrana: | Info
2. Za tri različne premice p, q, r velja (p r) (p q = A) (q r = B). Kaj lahko trdiš za premico p? Utemelji!
Izbrana: | Info
3. Za naslednjo sestavljeno izjavo napiši resničnostno tabelo: ¬(p q) (¬r ¬p) ¬(p q p) (¬p q)
Izbrana: | Info
4. Poenostavi izjavo: ((p q) (p r) q r) ¬(p q) p r!
Izbrana: | Info
5. Poenostavi: (p ¬q) ¬(p q) p
Izbrana: | Info
6. Dokaži: A B = A (BA)
Izbrana: | Info
* 7. Izrazi izjavo v drugi obliki (brez negacije) in zapiši, ali je pravilna: ¬x(x2 = 3 x < 2)
Izbrana: | Info
8. Na dvorišču so Boštjan, Andrej, Iztok in Aleš igrali nogomet. Eden od njih je brcnil žogo v okno in razbil šipo. Kdo je razbil šipo (utemelji!), če so rekli:
Boštjan: Andrej je razbil šipo.
Andrej: Aleš je razbil šipo.
Iztok: Jaz nisem razbil šipe.
Aleš: Jaz nisem razbil šipe.
Pri tem so se natanko trije zlagali.
Izbrana: | Info
9. Ugotovi pravilnost vseh izjav:
a) D(48,56) = 8
b) 32 113 2 23 17 = 1
c) števili 21 in 45 sta si tuji.
d) Ac U = A
e) x 2 deli x2 + 2x 8
f) v(2a5,5a2) = 10a10
Izbrana: | Info
10. Zapiši, kako imenujemo sestavljeno izjavo in obrazloži njeno pravilnost (nepravilnost):
A: Če je imenovalec ulomka 0, potem ima ulomek vrednost 1.
B: Število 528 je deljivo s 5 ali pa z 2.
Izbrana: | Info
11. Določi logično vrednost sestavljene izjave ¬(A B) (C (A ¬C)) :
a) če sta izjavi B in C pravilni, izjava A pa nepravilna;
b) če so vse tri izjave A, B in C pravilne.
Izbrana: | Info
12. Sestavi pravilnostno tabelo za izraz:
(A B) (B A) (A ¬B)
Izbrana: | Info
13. Dokaži, da lahko vsako liho število zapišemo kot razliko kvadratov dveh celih števil.
Izbrana: | Info
* 14. Dokaži: če A B in C D A × C B × D.
Izbrana: | Info