Računi in izrazi
1. Izračunaj: 161/8 + 272/3 1/2 20,5 1 91/2 + 1 6 1 7 2 6 1 + 6
Izbrana: | Info
2. Dokaži: 3 + 2 3 + 1 1 3 + 3 3 + 2 3 + 3 1 3 + 11 = 1
Izbrana: | Info
3. Izračunaj vrednost naslednjega izraza:
163/4 2/3 271/3 2 1/2 + 320,2 3 3 81/3 1
Izbrana: | Info
4. Poenostavi: 4ax 8a x3 x5 a5 6
Izbrana: | Info
5. Izračunaj:
a) 160,5 + 2 3 2 0,0081 3 + 2 160,25 + 320,8 + (2 5) 9 + 45
b) x y (x + y)2
Izbrana: | Info
6. Izračunaj:
a) x2 11 : 1 x x 2 2
b) x3n + y3n (ab) : x2n xnyn + y2n (ab)
Izbrana: | Info
7. Krajšaj: 3 22x1 9 22x + 5 22x2 9 4x + 4x+2
Izbrana: | Info
8. Izračunaj: x 8y z3 : 2x3 y2z34
Izbrana: | Info
9. Izračunaj: 2 2 + 6 7 4 3 + 8 3 7 + 3 810,25 + 81 81/6
Izbrana: | Info
10. Izračunaj 3 5 3 + 5 10 2
Izbrana: | Info
11. A = x (x2 1)1 2 x + (x2 1)1 2 . Izračunaj A, če je x = 21(a + a1)
Izbrana: | Info
12. Izračunaj: x n 1 3 n x 7 x n 1 x n x 7 3
Izbrana: | Info
13. Izračunaj: 3 5 3 + 5 1 0 2
Izbrana: | Info
14. Poenostavite
a) (225 + 3121) : (20, 09 + 0,07410000),
b) 9 + 42 + 9 422.
Izbrana: | Info
15. a) Zapišite kot potenco z racionalnim eksponentom 21 25.
b) Poenostavite in zapišite kot ulomek (brez negativnih eksponentov) 16x6y21 2.
Izbrana: | Info
16. Poenostavite
a) 2 + 1 2 1 24 + 144 14,
b) 28900 : 0, 16.
Izbrana: | Info
17. a) Zapišite kot potenco z racionalnim eksponentom aa 3.
b) Poenostavite in zapišite kot ulomek (brez negativnih eksponentov)!
Izbrana: | Info
18. Poenostavi:
a) x3xyxy234
b) 15 53
c) 5 4x 7 4x1 + 5x+1 + 8 5x
Izbrana: | Info
19. Izračunaj poenostavi, skrči:
a) a(x1)2 (ax+2)x2 : (ax2)2x
b) 16x 8x 22x 2x + 3 23x =
c) x34 x2y xy212 : (x y2 6 x324) =
d) 25 4 1 2 0,0082 3 + 93 2 2 6,251 2 =
Izbrana: | Info
20. Izračunaj poenostavi, skrči:
a) b(x1)2 (bx+2)x2 (bx2)2x
b) 4x + 22x 8x + 23x =
c) x y x3 y2 4 3 : (x34 x12 xy224) =
d) 93 2 81 3 + 165 4 7 + 6,251 2 0,0082 3 =
Izbrana: | Info
21. Skrči:
a) 3 a2 3b3 2 3b2 a 2 a b 1+x a b 1x + 4 2a2b2 : 2ab2 2
b) 7 + 43 23 2+3
Izbrana: | Info
22. Racionaliziraj: 2 33 + 1 2+33
Izbrana: | Info
23. Izračunaj: 1 6 2 3 322 + (2 + 3) 7 4 3 + 2 2 + 3 + 2 3
Izbrana: | Info
24. Poenostavi: (2, 5)3 (0, 8)3 9 5 2 (0,75)4 2 3 5
Izbrana: | Info
25. Izračunaj : a 2b 3n2 : 2b a 33n (a2)2n+1(b3)n116n a4n(bn)3(22)2n : 2a b 2
Izbrana: | Info
26. Racionaliziraj: x2 + x4y4 x2 x4y4
Izbrana: | Info
27. Izračunaj: 10001 3 + 21 811 4 1 + 1 23 + 22 + 2 + 1 12
Izbrana: | Info
28. Izračunaj: 3 + 8 3 + 6 + 8 3 + 6 + 6 + 8 3 6 6 + 8
Izbrana: | Info
29. Izračunaj: 2 22 2 2 22
Izbrana: | Info
30. r:
3. Racionaliziraj imenovalec in poenostavi: 35 3+5 7 + 35
Izbrana: | Info
31. Izračunaj: ax+1 ax1 1ax 1+ax + 4a2x a2x1
Izbrana: | Info
32. Racionaliziraj imenovalec in poenostavi: 9 + 4552 5+2
Izbrana: | Info
33. Izračunaj:
a) x + y + 2xy x + y 2yx
b) a3n + a3n 1 : a2n + a2n 11
Izbrana: | Info
34. Izračunaj:
a) x3xyxy234 : xy2 x3 4 3
b) 5 3 1 0,0041 2 5 37 + 53 2
c) x1 2 +1 x+x1 2 +1 : 1 x3 2 1
Izbrana: | Info
* 35. Racionaliziraj: 1+3223 6+3+2
Izbrana: | Info
* 36. Dokaži, da velja enakost: 52 + 73 52 73 = 2.
Izbrana: | Info
37. Izračunaj:
a) 2 xn15xn2 + 20 xn+125xn1 + 2 xn+5xn+1
b) 43 2 81 3 + 93 2 2 272 3 0,251 2 + 57 5+7 16 + 57
Izbrana: | Info
38. Okrajšaj: a3nanb2n a3n2a2nbn+anb2n
Izbrana: | Info
39. Izračunaj: 61 4 1 2 0,0082 3 + 93 2 2
Izbrana: | Info
40. Skrči: 3x+2 5 3x 9 3x1
Izbrana: | Info
41. Racionaliziraj imenovalec: ab23 ba2 3
Izbrana: | Info
42. Poenostavi izraz: 1 a 1 + 1 a2 1 2 1 + a2 1 2
Izbrana: | Info
43. Racionaliziraj:
230 2 3 + 5
Izbrana: | Info