Potenčna funkcija
1. Nariši graf funkcije y = 1 1 x + 1 in zapiši njene lastnosti!
Izbrana: | Info
2. Nariši (s premikanjem) graf funkcije y = x 33 in zapiši njene lastnosti!
Izbrana: | Info
3. Določite definicijsko področje funkcije f(x) = x in narišite njen graf.
Izbrana: | Info
4. Nariši graf funkcije in določi njene lastnosti (za naraščanje in padanje napiši, kje narašča in kje pada):
f(x) = 1 x2,x < 1, x3,x < 1, 1,x 1.
Izbrana: | Info