Kompleksna števila in kvadratna enačba
1. Za katere realne vrednosti m ima enačba (m + 2)x2 8x 5m + 8 = 0 konjugirano kompleksni rešitvi?
Izbrana: | Info
2. Za katere realne vrednosti a ima enačba (a + 5)x2 2ax + a 1 = 0 kompleksni rešitvi?
Izbrana: | Info
3. Poišči kompleksne rešitve enačbe: x2 + (2 + i)x + 3 + i = 0
Izbrana: | Info
4. Reši enačbo: x2(x4 + 12) = 7x4 . Negativno iracionalno rešitev preveri!
Izbrana: | Info