Definicije in grafi
* 1. Nariši graf funkcije y = | log 2(2 x)| .
Izbrana: | Info
2. Kaj je več log 21 3 ali log 161 9
Izbrana: | Info
3. Nariši graf: y = log3(x2 2x 3)
Izbrana: | Info
4. Kaj je več: log21 3 ali log161 9?
Izbrana: | Info
* 5. Izračunaj log2 log2 2n korenov
Izbrana: | Info
6. Za katere x je funkcija y = log 21 9x x2 8x + 15 realna?
Izbrana: | Info
7. Nariši graf y = log3(x 2) + 3!
Izbrana: | Info
8. Naj bo log2 = a in log3 = b. Koliko je log543?
Izbrana: | Info
9. Kje, za katere x, je definirana funkcija y = log3(x2 + 2x 8)?
Izbrana: | Info
10. Dana je funkcija f(x) = log3(x + 1) 2. V dani koordinatni sistem nariši njen graf. Izračunaj absciso presečišča grafa z osjo x, zapiši jo na dve decimalni mesti.
Izbrana: | Info
11. Določi definicijsko območje funkcije y = log(log(logx))
Izbrana: | Info
12. Načrtaj graf: y = log3(3x + 2)
Izbrana: | Info
13. Reši: log5 log5 5555n
Izbrana: | Info
* 14. Načrtaj graf funkcije : y = log1 2 x2 3x + 2
Izbrana: | Info
15. Načrtaj graf funkcije: y = log1 2 x2 + 2x + 3
Izbrana: | Info
16. Načrtaj graf funkcije: f(x) = log2(2 x)
Izbrana: | Info
17. Kje je funkcija definirana in kje je pozitivna: y = log6(x2 + x 6)
Izbrana: | Info
18. Izračunaj log45100, če je log52 = a, log53 = b.
Izbrana: | Info
19. Za katere x je funkcija log2 3 (2x 7) pozitivna?
Izbrana: | Info
20. Izračunaj: logcb logac logba
Izbrana: | Info
21. Nariši graf: y = log2,5(x2 1)
Izbrana: | Info
22. Reši sistem: log2x + log2y = 6 in x + y = 20
Izbrana: | Info
23. y = log3 (x2 + x) Za katere x je funkcija realna?
Izbrana: | Info