Enačbe in neenačbe
1. Reši enačbi:
a) log (x2 + x 6) log (x + 3) + log (x + 4) = log (3x2 + 7x 11)
b) 4x + 4x+1 + 4x+2 = 7x+1 7x1
Izbrana: | Info
2. Reši enačbo: 2log 9x + log 3(x 2) = 0
Izbrana: | Info
3. Reši enačbi:
a) 23x 3x 23x1 3x+1 = 288
b) log x log 1 x 1 log 2 = log (2x + 3)
Izbrana: | Info
4. Reši enačbo: 2711x3+11x2+4 = 922x+22x46x5
Izbrana: | Info
5. Reši enačbi:
a) 4x + 4x1 4x2 = 57
b) log(x2 + 2) + log3 = log11 + logx
Izbrana: | Info
6. Reši enačbo: 3x+1 + 3x1 = 3x + 63
Izbrana: | Info
7. Reši enačbi:
a) 2x + 3x2 = 2x2 + 3x1
b) 1 3x 3x = 15
Izbrana: | Info
8. Reši enačbo:
a) 2x1 + 2x2 + 2x3 = 7x1 7x2 40 7x3
b) log81x log3 1 x + 2log1 9 x + log 1 27 x = 1 3
Izbrana: | Info
9. a) Rešite neenačbo 7x+3 > 8x+3.
b) Rešite enačbo 4 3x+1 + 2 3x 3x+2 = 135.
c) Rešite sistem enačb 8x = 10y, 2x = 5y.
Izbrana: | Info
10. a) Rešite enačbo log0,50,25 = x2 + 3x 8.
b) Rešite neenačbo log(x + 1) log(x 2) > 1.
Izbrana: | Info
11. a) Rešite sistem enačb logx + logy = log4, x2 + y2 = 8.
b) Grafično rešite neenačbo 2x x 2 > 0.
Izbrana: | Info
12. 10. Reši:
a) 8x 2 4x 2x + 2 = 0
b) log(3 + 2log(1 + x)) = 0
c) log(x + 3) log(x 2) = log(x + 5) log(x 4)
Izbrana: | Info
13. Reši enačbi:
a) 3 23x4 + 125x1 = 8x1 + 30 53x5
b) ax33x + 4 = a5x67x + 8
Izbrana: | Info
14. Reši enačbi in neenačbo:
a) log0,25(x2 + 7x) = 1,5
b) logx(2x + 15) = 2
c) log1 2 (x 2) 0

3. letnik
2000/01
Izbrana: | Info
15. Rešite enačbo log(2 x) + log(1 x) = log(8 4x).
Izbrana: | Info
16. Reši enačbo log2x = 2 log2(x 3).
Izbrana: | Info
17. Reši enačbo: 5log x 3log x1 = 3log x+1 5log x1
Izbrana: | Info
18. Reši enačbo: 34x+8 4 32x+5 + 27 = 0
Izbrana: | Info
19. Reši enačbo: x7+log x 4 = 101+log x
Izbrana: | Info
20. Reši z uvedbo nove spremenljivke: 81x = 3 + 2 81 1 2x
Izbrana: | Info
21. Reši enačbo: xlog x = 106 x
Izbrana: | Info
22. Reši sistem enačb:
x yx + y = 2 3
x y = 3 2x+y
Izbrana: | Info
23. Reši enačbo: x2 log x = 1000x2
Izbrana: | Info
24. Reši enačbo: 3log81xx + logx 3 x = 2
Izbrana: | Info
* 25. Reši enačbo: log4x64 logx4 log2x4 =0
Izbrana: | Info
26. Reši enačbe:
a) 0,1xlog x2 = 100
b) 2 2 x x+1 = 16 22+x+x 2+2x
Izbrana: | Info
27. Reši enačbo: log1 2 x 4logx1 2 > 0
Izbrana: | Info
28. Reši enačbi:
a) log2(1 + log3(log2x2 1)) = 1
b) log5(4x 6) log5(2x 2) = 2
Izbrana: | Info
29. Reši enačbo: 4x = 2x+1 x
Izbrana: | Info
30. Reši enačbo: 0,008x2x 3 = 625x 6252x3
Izbrana: | Info
31. Reši enačbo: 3x + 9x = 90
Izbrana: | Info
32. Reši enačbo: 2x1 + 2x2 + 2x3 = 7x1 7x2 40 7x3
Izbrana: | Info
33. Določi eksponentno funkcijo, ki zadošča pogoju f 3 2 = 8, načrtaj graf ter opiši lastnosti.
Izbrana: | Info