Prizme
1. Obseg osnovne ploskve kvadra je 42 cm, diagonalni presek pa je kvadrat s ploščino 225 cm2. Izračunaj površino kvadra!
Izbrana: | Info
2. Pokončna prizma ima za osnovno ploskev paralelograma s stranicam a = 5 2 cm in b = 5 cm ter kotom α = 45o. Višina prizme je enaka krajši diagonali osnovne ploskve. Izračunaj površino prizme!
Izbrana: | Info
3. Napraviti moramo šotor v obliki piramide dolžine 2,8 m, širine 2,4 m in višine 2,25 m. Koliko m2 tkanine potrebujemo?
Izbrana: | Info
4. Višina pokončne prizme je 10 cm, prostornina 120 cm3, osnovna ploskev pa enakokraki trikotnik s krakom 5 cm. Izračunaj površino prizme!
Izbrana: | Info
* 5. Osnovna ploskve pokončne prizme je trikotnik s podatki a b = 24, α = 65o, β = 37o, višina pa je enaka polmeru trikotniku očrtanega kroga. Kolikšna je površina prizme?
Izbrana: | Info
6. Pokončna prizma ima za osnovno ploskev paralelogram s stranicama a = 52 in b = 5 ter α = 45o. Višina prizme je enaka krajši diagonali osnovne ploskve. Izračunaj V prizme.
Izbrana: | Info