Valj
1. Tristrani pokončni prizmi z robovi osnovne ploskve a = 15 cm, b = 7 cm in c = 12 cm očrtaj valj. Kolikokrat je prostornina valja večja od prostornine prizme?
Izbrana: | Info
2. Ploščina S osnega preseka pokončnega valja meri 60 cm2, diagonala osnega preseka pa je za 30o nagnjena proti osnovni ploskvi. Izračunaj površino valja!
Izbrana: | Info
3. Dan je pokončni valj s polmerom 5 cm in višino 15 cm. Za koliko moramo povečati višino tega valja, da bo novo nastali valj imel enak plašč kot prvotni površino?
Izbrana: | Info
4. Iz pokončnega valja r = 6 cm, v = 20 cm izrežemo največjo 9-strano pokončno pravilno prizmo. Koliko odstotkov valja smo odrezali?
Izbrana: | Info
5. Enakoroba pokončna tristrana prizma z osnovnim robom 6 cm je prevrtana, tako da gre valjasta luknja (premer 2 cm) pravokotno skozi osnovni ploskvi Kolikšni sta površina in prostornina telesa?
Izbrana: | Info
6. Kateri od pokončnih valjev, ki imajo obseg osnega preseka 48 cm, ima največji plašč?
Izbrana: | Info