Piramide
1. Osnovna ploskev pokončne piramide je pravokotnik s stranicama a = 12 cm in b = 9 cm. Stranska ploskev z osnovnico a oklepa z osnovno ploskvijo kot 60o. Izračunaj površino piramide.
Izbrana: | Info
2. Osnovna ploskev piramide je trikotnik s stranicami a = 12 cm, b = 20 cm in c = 16 cm, stranski robovi pa so vsi enaki 26 cm. Izračunaj prostornino!
Izbrana: | Info
* 3. Piramida ima za osnovno ploskev paralelogram z oglišči A(1,0,2), B(1,1,2) in C(2,0,1), njen vrh pa je v točki V (3,3,3). Izračunaj prostornino te piramide!
Izbrana: | Info
4. V pravilni tristrani piramidi z osnovno ploskvijo A B C in vrhom D je najkrajša razdalja med robom osnovne ploskve (npr. AB) in nasproti ležečim stranskim robom (npr. CD) enaka d, kot ob vrhu (na stranski ploskvi, npr. ADB ) pa enak α. Poišči prostornino piramide. Izračunaj točen rezultat, če je d = 3, α = 20o!
Izbrana: | Info
5. Pokončna piramida ima za osnovno ploskev trikotnik ( c = 10 cm, α = 48o, β = 70o ). Naklonski kot stranskega roba proti osnovni ploskvi meri 65o. Izračunaj prostornino piramide!
Izbrana: | Info
6. V pravilni pokončni štiristrani piramidi stranska ploskev oklepa z osnovno ploskvijo kot 60o. Izračunaj kot med stranskim robom in osnovno ploskvijo. Izračunaj površino in prostornino piramide, če je osnovni rob a = 3 cm.
Izbrana: | Info
7. V pravilnem tetraedru izračunaj kot α, ki ga stranski rob oklepa z osnovno ploskvijo.
Izbrana: | Info
8. V presečišču diagonal romba ABCD ( e = 5 cm, f = 7 cm) je postavljena pravokotnica ST na ravnino romba ( ST = 4 cm). Kolikšna sta naklonska kota premic AT in BT proti ravnini romba?
Izbrana: | Info