Stožec in krogla
1. Pokončni prisekani stožec s polmeroma 10 cm oz. 30 cm je visok 15 cm. Izračunaj površino prisekanega in dopolnilnega stožca!
Izbrana: | Info
* 2. Krogli s površino 64π cm2 očrtamo pokončni prisekani stožec s stranico 10 cm. Izračunaj razmerje prostornin teh dveh teles (upoštevaj lastnost tangentnih štirikotnikov)!
Izbrana: | Info
3. Kolikšna je prostornina pokončnega prisekanega stožca s površino 320πm2, stranico 13 m in polmerom večje osnovne ploskve 10 m?
Izbrana: | Info
4. Krogli s polmerom R včrtamo kocko. Izračunaj razmerje prostornin obeh teles!
Izbrana: | Info
5. V pokončnem stožcu je plašč trikrat veji od osnovne ploskve. Ploščina osnega preseka stožca meri 722cm2. Izračunaj kot ob vrhu osnega preseka in točno vrednost površine in prostornine stožca.
Izbrana: | Info
6. Površina in plašč pokončnega stožca sta v razmerju 5 : 3. Izračunaj kot ob vrhu osnega preseka!
Izbrana: | Info
* 7. Stranici poševnega stožca sta v razmerju S : s = 4 : 3, njuna naklonska kota proti osnovni ploskvi pa sta v razmerju β : α = 1 : 2. Izračunaj prostornino stožca, če je polmer osnovne ploskve r = 7 cm!
Izbrana: | Info
8. V pokončni stožec z dano višino H in polmerom R je včrtana kvadratna prizma z maksimalno prostornino. Določi osnovnico a in višino x včrtane prizme ter prostornino!
Izbrana: | Info
9. Pokončni stožec ima stranico s = 10 cm, naklonski kot stranice proti osnovni ploskvi α = 56o. Izračunaj polmer včrtanega enakostraničnega valja.
Izbrana: | Info
10. Plašč stožca je petkrat večji od osnovne ploskve, višina stožca pa meri 106 cm. Izračunaj površino in prostornino stožca.
Izbrana: | Info
11. Izpelji obrazec za prostornino pokončnega stožca s polmerom π in višino v!
Izbrana: | Info