Grafi kotnih funkcij
1. Nariši graf funkcije: y = 1 + 2sin (2x + π 3 )
Izbrana: | Info
2. Nariši graf y = 1 + 2sin 2x + π 3
Izbrana: | Info
3. Nariši graf funkcije y = 2sin(3x π 2 )!
Izbrana: | Info
4. Nariši graf funkcije f(x) = 3sin(3x + π). Enota v koordinatnem sistemu naj bo 1 cm, oz. ”2 kvadratka“. Izpiši abscise nekaj ničel, nekaj maksimumov in minimumov. Ugotovi in zapiši periodo.
Izbrana: | Info
5. Nariši graf funkcije f(x) = 3sin(2x π 2 ). Enota v koordinatnem sistemu naj bo 2 cm, oz. ”4 kvadratke“. Izpiši abscise nekaj ničel, nekaj maksimumov in minimumov. Ugotovi in zapiši periodo.
Izbrana: | Info
* 6. Načrtaj graf funkcije: y = sin2 3x
Izbrana: | Info
7. Načrtaj graf funkcije: y = 2cos x 2 π 4
Izbrana: | Info
8. Nariši grafa: f(x) = 2sin x 2 π 4, g(x) = cos(x2 3)
Izbrana: | Info
9. Nariši graf funkcije: f(x) = x + 2sinx
Izbrana: | Info
* 10. Načrtaj graf funkcije: f(x) = sinx + sinx
Izbrana: | Info
11. Poišči ekstremne vrednosti funkcije y = sin3x na intervalu 0 x π
Izbrana: | Info
* 12. Načrtaj graf: y = 2cos(1 3x)
Izbrana: | Info
* 13. Nariši grafa: f(x) = 2cos x 2 2π 3,g(x) = sin 2x1
Izbrana: | Info
14. Načrtaj graf: g(x) = cos(x2 1)
Izbrana: | Info
15. Načrtaj y = esin x,y = xsinx.
Izbrana: | Info
16. Nariši graf: y = 2ctg π 3 2x.
Izbrana: | Info
* 17. Dokaži, da je funkcija soda! Kaj lahko poveš o grafu funkcije?
f(x) = 7x3 sinx + 2x2 cosx + x4 + 1
Izbrana: | Info
* 18. Nariši graf funkcije: y = cos 2x + π 2 + 1 2
Izbrana: | Info
19. Nariši graf: y = 2ctg 3x 2 π 3
Izbrana: | Info