Enačbe in neenačbe
1. Reši enačbo: cos 2x cos 8x + cos 6x = 1.
Izbrana: | Info
2. Reši sistem : x y=π 6 2sin x sin y= 3
Izbrana: | Info
3. Reši enačbo: 1 +tgx 1 tgx = 1 + sin 2x.
Izbrana: | Info
4. Reši enačbo: cos x cos 2x = 1
Izbrana: | Info
5. Reši enačbo: sin 3x cos 5x = sin 4x cos 6x
Izbrana: | Info
6. Reši enačbo: 2sin 2x + 3sin x + 1 = 0
Izbrana: | Info
7. Reši enačbo: 3sin x cos x = 2
Izbrana: | Info
8. Reši enačbo: 1 cos 22x = sin 3x cos (π 2 + x)
Izbrana: | Info
9. Reši enačbo: 2cos5x + cos4x 7cos3x 7cos2x + cosx + 2 = 0
Izbrana: | Info
10. Najmanjša rešitev enačbe 2 + sinx = cosx + sin2x + 2cos2x je kot α trikotnika s stranicama a = 10 cm in c = 62 cm. Izračunaj b in ploščino tega trikotnika!
Izbrana: | Info
11. Reši enačbo: cos3x cos2x sinx sin6x = cos7x!
Izbrana: | Info
* 12. Reši enačbo: sinx 3 cosx = 2!
Izbrana: | Info
13. Rešite enačbo sinx 1 + cosx = 1.
Izbrana: | Info
14. Reši enačbo sin2x + 3sin2x + 3cos2x = 0!
Izbrana: | Info
15. Reši enačbo: cos 3x 2 sin x 2 = 0.
Izbrana: | Info
16. Reši neenačbo: 2cosx + 1 > 0.
Izbrana: | Info
17. Reši enačbo: cosx sinx = sin2x cos2x
Izbrana: | Info
18. Reši enačbo: sin2(x + 45o) + sin2(x 45o) = 1
Izbrana: | Info
19. Reši enačbo: cos3x + 2sin2x = cosx
Izbrana: | Info
20. Reši enačbo: cos2x sin2x = cos4x
Izbrana: | Info
21. Reši enačbo: 2sinx + 4tgx = 1 + 2cos1x
Izbrana: | Info
22. Reši enačbo: sinx sin3x + sin5x sin9x = 0
Izbrana: | Info
23. Reši enačbo: cosx 3sinx = 3
Izbrana: | Info
24. Reši enačbi:
a) cos2x + 3sin2x + 23sinx cosx = 1
b) ctgxtgx = 2(cos xsin x) sin 2x
Izbrana: | Info
25. Reši enačbo: 1 + cosx = sinx+tgx
Izbrana: | Info
26. Dokaži, da ima enačba 2x2 + 2(cosα sinα)x sin2α = 0 realna korena!
Izbrana: | Info
27. Krožni izsek kroga z radijem 12 cm in ostrim kotom x, ki zadošča enačbi 2sinx + cos2x 1 2sinxcos2x = 0 zvijemo v stožec. Izračunaj prostornino in površino stožca.
Izbrana: | Info
28. Reši enačbo: 5cosx + 12sinx = 13
Izbrana: | Info
29. Reši: 2sinx 1 = 2cos1x 4tgx
Izbrana: | Info