Polarni zapis kompleksnega števila
1. Reši enačbo: x5 + 3 i = 0.
Izbrana: | Info
2. Reši enačbo: x2 + 12 + 5x4 = 1 2x2 2 + x2 6 + 6x2 + 1.
Izbrana: | Info
3. Za kompleksna števila z, w, v velja: ϕz = ϕw = π 6, ϕv = 5π 3, z = 1, v = 2 2 . Določi w tako, da bo Im(z + w + v) = 0!
Izbrana: | Info
4. Reši enačbo: x6 1 + i = 0
Izbrana: | Info
5. Zapiši rešitve enačbe: x5 = i 2 2
Izbrana: | Info
6. Reši enačbo: x6 + 4i = 0
Izbrana: | Info
7. Splošno reši enačbo x5 + 3 i = 0. Zapiši vse rešitve in izrazi x5 v klasični obliki!
Izbrana: | Info
8. Reši enačbo: x5 3 + i = 0
Izbrana: | Info
9. Izračunaj: i3
Izbrana: | Info
10. Reši: x5 = i2 2
Izbrana: | Info