Operacije z množicami
1. V univerzalni množici U = {n,n < 12,n } sta dani množici A = {1,6,9,11} in B = {2k,k < 5,k }. Določi:
a) A B;
b) (A B) ;
c) A B. c) A ′∩ B.
Izbrana: | Info
2. Poenostavi: (A c B c ) (((B A) (A B c )) ((B A) (A c B)))
Izbrana: | Info
3. Poenostavi: (A c B c ) ((B A) (A B c )) ((B A) (B A))
Izbrana: | Info
4. U = {n < 10,n }, A = {3k 1,k ,k < 4}, B = {2,3,4,5,6,7} Določi:
a) BA
b) (A B)c
c) množico C, če veš, da je B C = {5} in Bc C = {1,9}
Izbrana: | Info
5. Poenostavi: A B B Cc c c
Izbrana: | Info
6. V dveh prvih razredih je 70 učencev. 30 jih zna nemško (N), 37 francosko (F) in 10 angleško (A). 7 jih govori nemško in francosko, 4 nemško in angleško, 5 francosko in angleško, 2 znata vse tri jezike. Koliko jih zna najmanj dva jezika? Koliko jih ne zna niti enega jezika? Izračunaj še A (F N)!
Izbrana: | Info
7. V vseh treh osmih razredih neke šole je 100 učencev, od katerih se vsak ukvarja vsaj z enim od naslednjih športov: košarka, plavanje in tenis. Košarko jih igra 57, s košarko in plavanjem se jih ukvarja 28, s plavanjem in tenisom pa 34. 5 učencev samo plava. Samo dva športa trenira 49 učencev, vse tri pa 11.
a) Koliko učencev trenira plavanje?
b) Koliko jih igra samo tenis?
Izbrana: | Info
8. Univerzalno množico predstavlja množica U ={a,b,c,d,e,f,g,h}. Dane so množica A ={a,d,f,h}, množica B ={a,f,g,h} in množica C ={a,c,e,g}. Določi množice: A C, (A C) B, (C B) A, (A C)c
Izbrana: | Info
9. Izračunaj: MM N
Izbrana: | Info
10. Dani sta množici : A ={x = 3n;(n ) (x < 20)} in B ={x;(x ) (x + 2 = 11)}. Napiši A, B, A B, A B, A B, B A.
Izbrana: | Info
11. V dveh prvih razredih je 70 učencev. 30 jih zna nemško, 37 francosko in 10 angleško. 7 jih govori nemško in francosko, 4 nemško in angleško, 5 francosko in angleško, 2 učenca pa obvladata vse tri jezike. Koliko jih zna:
a) samo nemško
b) samo angleško
c) samo francosko
č) najmanj dva jezika
d) niti enega
Izbrana: | Info
12. U ={2,3,5,6,7,8,9,10,11,12}, A ={2,5,9,11}, B ={8,7,5,12} in C ={5,6}
a) Izračunaj: (B C) (A B)
b) Zapiši De Morganov zakon za B in C in ga izračunaj!
c) Poišči PC (potenčno množico)
Izbrana: | Info