Graf polinoma
1. S pomočjo ničel in stacionarnih točk nariši graf polinoma p(x) = x3 + 3x + 2.
Izbrana: | Info
2. Nariši graf polinoma p(x) = x3 + 5x 2
Izbrana: | Info
3. Nariši graf polinoma p(x) = x4 2x3 3x2 + 8x 4.
Izbrana: | Info
4. Nariši graf polinoma: p(x) = x3 + 5x 2
Izbrana: | Info
5. Narišite graf polinoma x4 5x2 + 4.
Izbrana: | Info
6. Čim bolj natančno nariši graf polinoma p(x) = x6 + x5 2x4 2x3 + x2 + x! Ugotovi, kje je p(x) 0!
Izbrana: | Info
7. Nariši graf polinoma p(x) = x6 3x5 + 4x3 in zapiši rešitve neenačbe p(x) 0.
Izbrana: | Info
8. Nariši graf polinoma p(x) = (x2 + x)(x2 1)2 in zapiši rešitve neenačbe p(x) 0.
Izbrana: | Info
9. Načrtaj graf polinoma p(x) = 2x4 + x3 x2 + x + 1.
Izbrana: | Info
10. Poišči realne ničle polinoma in načrtaj graf: p(x) = 2x4 5x3 + 8x2 10x + 24
Izbrana: | Info
11. Nariši čimbolj natančen graf plinoma: p(x) = x4 + x3 x2 x.
Izbrana: | Info
12. Načrtaj graf polinoma p(x) = x3 2x2 x + 2
Izbrana: | Info