Graf racionalne funkcije
1. Nariši graf funkcije y = 1 x + 2 + 1 in zapiši njene lastnosti!
Izbrana: | Info
2. Načrtaj graf racionalne funkcije f(x) = 2x3 + x2 4x 3 x2 x .
Izbrana: | Info
* 3. Načrtaj graf funkcije y2 = 2x3 + 4x2 + 2x x2 + x 2 .
Izbrana: | Info
4. Nariši y = 4x3 12x2 + 9x 2x3 6x 4
Izbrana: | Info
5. Nariši y = x4 4x2 x3 2x2 3x
Izbrana: | Info
6. Nariši graf racionalne funkcije y = x3 2x2 x + 2 x2 + 4x + 4
Izbrana: | Info
7. Nariši graf funkcije y = 6x4 + 31x3 + 39x2 4x 12 3x3 + 14x2 + 15x
Izbrana: | Info
8. Nariši graf funkcije f(x) = x3 3x2 x3 + x2 + x 1
Izbrana: | Info
* 9. Nariši graf: y = 4x 7 4x 8 9 4x + 8
Izbrana: | Info
* 10. Nariši graf: y2 = 2x2 x3 x2 + 1
Izbrana: | Info
11. Nariši graf funkcije y2 = x 3 x2 1!
Izbrana: | Info
12. Nariši graf funkcije y = x 3 4 x 2 + 4 x x 2 1
Izbrana: | Info
13. Narišite graf funkcije f(x) = 2x2 + 1 x2 + 2 in na njem ilustrirajte rešitve enačbe 2x2 + 1 x2 + 2 = 3 2.
Izbrana: | Info
14. Nariši graf racionalne funkcije y = x33x2+x3 x22x+1
Izbrana: | Info
15. Nariši graf racionalne funkcije f(x) = x29 x24x+4. Enota v koordinatnem sistemu naj bo 1 cm.
Izbrana: | Info
16. Nariši graf racionalne funkcije f(x) = x3+2x x22x+1. Enota v koordinatnem sistemu naj bo 1 cm.
Izbrana: | Info
17. Nariši graf racionalne funkcije f(x) = x3+2x2 x3+x28x12 = x3+2x2 (x+2)(x2x6). Zapiši definicijsko območje, poševno in navpični asimptoti in reši neenačbo f(x) 0.
Izbrana: | Info
18. Načrtaj graf funkcije: y = x3 +1 2x22
Izbrana: | Info
19. Nariši graf funkcije: f(x) = x42x3+x2 x32x2+x2
Izbrana: | Info
20. Načrtaj graf: y = x4x2 x26x+9
Izbrana: | Info
* 21. Načrtaj graf: y2 = x2x x+1
Izbrana: | Info
22. Nariši graf ulomljene linearne funkcije, ki ima ničlo v točki x = 2, pol v točki x = 1 in poteka skozi točko T(0,1).
Izbrana: | Info
23. Načrtaj graf: y = x(x1)2(x+1) (x+2)2(x3)
Izbrana: | Info
24. Načrtaj graf: f(x) = x42x3+x2 x32x2+x2
Izbrana: | Info
25. Načrtaj: y = x3x x24
Izbrana: | Info
* 26. Nariši graf: y = x2 x1
Izbrana: | Info
27. Načrtaj graf: y = x(x1)2(x+1) (x+2)2(x3)
Izbrana: | Info