Racionalne in polinomske enačbe
1. Reši enačbo: x4 + 7x3 + 11x2 + 7x + 10 = 0
Izbrana: | Info
2. Določi presečišča krivulj: y=x 2 x 1 y=3x2 + 4x 2
Izbrana: | Info
3. Reši enačbo: 1 2 x6 x5 13 8 x4 + 17 4 x3 13 8 x2 x + 1 2 = 0
Izbrana: | Info
4. Reši enačbo: 6x4 + 31x3 + 39x2 4x 12 = 0
Izbrana: | Info
5. Rešite v množici kompleksnih števil enačbo x3 3x2 + x + 1 = 0.
Izbrana: | Info
6. Določite definicijsko območje funkcije f(x) = x 2 x 1.
Izbrana: | Info
7. Grafično ali računsko reši neenačbo: x x6 7 x+3 < 42 x23x18
Izbrana: | Info
8. Za katere x je funkcija y = x2 4x5 x2+3x3 realna?
Izbrana: | Info
9. Reši: 1 x37x+6 0
Izbrana: | Info
10. Reši neenačbo: x32x4 4x2 > 0
Izbrana: | Info