Iracionalne enačbe
1. Reši enačbi:
a) 5a + x + 5a x = 12 5a + x
b) x 13 + x + 13 = x 23
Izbrana: | Info
2. Rešitev enačbe 9 + 16x 10 + 9x = x 1 je stranica a trikotnika s stranicama b = 19 cm in c = 21 cm. Izračunaj ploščino tega trikotnika!
Izbrana: | Info
3. Reši iracionalno enačbo: 2x + 173 2x 373 = 6
Izbrana: | Info
4. Reši: y 13 + y + 13 = y 23
Izbrana: | Info
5. Rešitev enačbe 16x + 9 x 1 = 10 + 9x je stranica a trikotnika s stranicama b = 21 in c = 19. Izračunaj ploščino tega trikotnika!
Izbrana: | Info
6. Reši enačbo: 3 x 2 2 x 5 = 3 x 2
Izbrana: | Info
7. Rešite enačbo x + 1 = x + 1.
Izbrana: | Info
8. Reši enačbo: 1 1 x1 2 1 + 1 + 1 x1 2 1 = 23 2 1 x1 2
Izbrana: | Info
9. Reši enačbo: x 10 + x 7 = x + 25 x 2
Izbrana: | Info