Binomski izrek
* 1. Določi edini člen v razvoju a + 1 a2/3 a1/3 + 1 a 1 a a1/2 10, ki ne vsebuje a!
Izbrana: | Info
2. Zapiši edini člen s celim eksponentom v razvoju x34+ x310!
Izbrana: | Info
3. Zapiši tisti člen v razvoju 3 4a23 + 2 3a12, ki vsebuje a7!
Izbrana: | Info
4. Poišči člen, ki vsebuje y6 v razvoju 3x3y2 + z3 7!
Izbrana: | Info
5. Izračunaj: 3xy2 + z3 7
Izbrana: | Info
6. Iz razvoja 3a2 + i a 9, (i je imaginarna enota) zapiši in poenostavi le 7. člen.
Izbrana: | Info
7. V razvoju x 2x8 poišči in zapiši člen, ki vsebuje x6.
Izbrana: | Info
8. V razvoju potence 2ab2 b10 določi:
a) 2. člen
b) člen, ki vsebuje b15
c) člen, v katerem je eksponent pri osnovi b trikrat večji kot pri a.
Izbrana: | Info
9. Določi člen v razviti potenci binoma a b3 + b a321, v katerem imata a in b isti eksponent.
Izbrana: | Info
10. Določi člen v razviti potenci binoma a b3+ ba a312, v katerem imata a in b isti eksponent!
Izbrana: | Info
11. Izračunaj: 2 + 16 + 2 16
Izbrana: | Info
12. Določi n, tako da bo tretji člen v razvoju binoma (4 2n + 1 2)n enak 4 (n2 n)
Izbrana: | Info
13. Določi samo tisti člen, ki vsebuje a7 : 3 4a23+ 2 3a12 !
Izbrana: | Info
14. Določi koeficient pri x3 v razvoju (1 + x)3 + (1 + x)4 + (1 + x)5 + + (1 + x)n
Izbrana: | Info
15. Izračunaj (3 i)10
Izbrana: | Info