Obrestno obrestni račun
1. Andrej vloži pet let zaporedoma v začetku leta znesek 8000 SIT, potem pa izčrpa vloženi kapital z dvema enakima dvigoma na koncu 9. in 10. leta. Kolikšna sta dviga, če je obrestna mera 7,5 %, kapitalizacija pa celoletna?
Izbrana: | Info
2. Nekdo se je zadolžil za 40000 SIT. Tri leta pozneje po zadolžitvi je začel odplačevati dolg v 5 enakih zaporednih obrokih (odplačuje 5 let). Kolikšen je obrok, če je obrestna mera 6% in kapitalizacija:
a) celoletna
b) polletna.
Izbrana: | Info
3. Babica je vnuku ob rojstvu naložila na banko 5 tisoč tolarjev. Na 18. rojstni dan je vnuk dvignil 1. vsoto in potem je dvigal na vsak rojstni dan tako vsoto denarja vse do vključno 28. rojstnega dne. (potem se je oženil in za njega je začela skrbeti žena) Po koliko je dvigal, če je z zadnjim dvigom porabil babičin denar. Obresti so bile ves čas 8% (letna obrestna mera, letni pripis).
Izbrana: | Info
4. Nekdo vloži v banko 100.000 SIT. Čez 5 let začne dobivati vsako leto rento - 10 krat. Kolikšna je ta renta, če je obrestovanje 8 % in kapitalizacija
a) letna
b) polletna?
Izbrana: | Info
5. Po koliko procentov bi se morala obrestovati neka glavnica, da bi se pri letnem pripisu obresti podvojila v treh letih?
Izbrana: | Info
6. Nekdo je vložil znesek a, da bi sin začel čez 10 let dobivati letno rento in sicer 5 let zaporedoma v enakih zneskih. Obrestna mera je 5 %, kapitalizacija pa celoletna. Kolikšna bo renta?
Izbrana: | Info
7. Po koliko odstotkov mora biti naložena 7 let glavnica 3000 EUR, da naraste na 5000 EUR pri celoletni kapitalizaciji?
Izbrana: | Info
8. Miha vloži v banko v začetku leta znesek a in na koncu vsakega leta (začne že prvo leto) dviga zneske, ki so enaki desetini vloženega kapitala. Po koliko letih bo izčrpal kapital, če je obrestna mera 8% in kapitalizacija celoletna?
Izbrana: | Info
9. Nekdo igra šestkrat na loteriji. Prvič plača 10 SIT in potem vsakokrat dvakrat več kot pri prejšnjem vplačilu. šestič zadane dobitek, ki je 4800 krat večji od nazadnje vplačane vloge. Koliko znaša dobiček in koliko je v celoti potrošil denarja?
Izbrana: | Info