Limita funkcije
1. Izračunaj limiti:
a) x x3 + 2x4 x3 + 23 2x x2 + 35
b) x 2 2x3 4x 8 x2 3x + 2
Izbrana: | Info
2. Izračunaj: x 1 cos πx 2 1 x .
Izbrana: | Info
3. Izračunaj limiti:
a) x (x + 2)ln x 1 x + 3
b) x 0 1 2x sin x
Izbrana: | Info
4. x 0 1 + x 1 1 + x3 1
Izbrana: | Info
5. x 2 x4 4x3 + 9x2 20x + 20 x4 4x3 + 3x2 + 4x 4
Izbrana: | Info
6. x 1 sin (x 1) 1 x3
Izbrana: | Info
7. x π 4 sin 4x cos 2x (x π 4 )2
Izbrana: | Info
8. x π 3 sin (x π 3 ) 1 2cos x
Izbrana: | Info
9. Izračunaj naslednji limiti:
a) x 1 1 xx
b) x 0 1 + 1 x2 x
Izbrana: | Info
* 10. Izračunaj limiti:
a) x 2x + 3 2x + 2x+1
b) x 0 e2x 1 sin x
Izbrana: | Info
* 11. Izračunaj x 0 ex ex 2x x sin x
Izbrana: | Info
* 12. Izračunaj: x 0 1 xtgx!
Izbrana: | Info
13. Izračunaj: x 0 ex 1 x3 sin 62x !
Izbrana: | Info
14. Izračunaj limiti:
a) x 1 + 2x2 3x x 2x
b) n n 3 n n/2
Izbrana: | Info
15. Izračunaj limito: x 1 x2 x x 1
Izbrana: | Info
16. Izračunaj limito: x π sinx π2 x2
Izbrana: | Info
17. Izračunaj limito: x 0 cosx cos2x sin22x
Izbrana: | Info
18. Izračunaj limito: x 2 3x4 5x2 11x 6 x2 4
Izbrana: | Info
19. Izračunaj:
a) x π 2 sinx cos2x tg2x
b) x x3 + 1 x3 1x31
Izbrana: | Info
20. Izračunaj: x 5 2 x 1 x2 25
Izbrana: | Info
21. Izračunaj: x 3x 1 3x + 13x
Izbrana: | Info
22. Izračunaj: x 5 2x 1 3 x + 33 2
Izbrana: | Info
23. Izračunaj: x 0 1 2x1 x x
Izbrana: | Info
24. Izračunaj limite:
a) x 0 1cos 2x x sin x
b) x 0 1+x1 x
c) x 2 x2 x22x8
Izbrana: | Info
25. Izračunaj naslednje limite:
a) x 0 sin 2x xcos x
b) x 1 + 2 x x+1
c) x 2 x22x x24
Izbrana: | Info
26. Izračunaj:
a) x 4 x4 23+x33
b) x 1 1 xtgπx2
Izbrana: | Info
27. Izračunaj:
a) n 1+3+5++(2n1) 3+6+9++3n
b) n (n + 4 n + 2)
c) n (1 + 2 n)n/3
Izbrana: | Info
28. Izračunaj: x 0 7x+7 sin 3x
Izbrana: | Info
29. Izračunaj: n 1+3+5++(2n1) 3+6+9++3n
Izbrana: | Info
30. Izračunaj:
a) n n + 4 n + 2
b) n 1 + 2 n n 3
Izbrana: | Info
31. Izračunaj limiti:
a) x 12+22+32++n2 n3
b) x 0 1cos 2x+tg2x xsin x
Izbrana: | Info
32. Izračunaj: n (n+2)!+(n+1)! (n+2)!(n+1)!
Izbrana: | Info
33. Izračunaj: h 0 sin(x+2h)2 sin(x+h)+sin x h
Izbrana: | Info
34. Izračunaj: x x2 x1 x
Izbrana: | Info
* 35. Dana je funkcija f(x) = x x
a) Nariši graf funkcije!
b) Izračunaj levo in desno limito f(x), ko gre x proti 0!
Izbrana: | Info
36. Izračunaj limiti:
a) x 1 4+x+x22 x+1
b) x π 1+cos x sin x
Izbrana: | Info
37. Izračunaj limiti:
a) x 4 x4 x+2333
b) x 0 sin 2 x 2 x2
Izbrana: | Info