Kompozitum in zveznost
1. Nariši f o g in g o f, če je f(x) = log x in g(x) = |x|!
Izbrana: | Info
2. Imaš dani funkciji f(x) = 1 x2,g(x) = ln x. Nariši (g o f)(x) in (f o g)(x).
Izbrana: | Info
3. Dani sta funkciji f(x) = x2 in g(x) = lnx. Določi (f g)(x) in (g f)(x) in nariši ta dva kompozituma!
Izbrana: | Info
4. a) Določite parameter n tako, da bo f(x) zvezna funkcija. Narišite graf f(x).
f(x) = exzax 0, x + nzax > 0. rr
b) Izračunajte x π 4 1 tgx 1 ctgx.
Izbrana: | Info
5. Naj bo f(x) = 1 x1 in g(x) = x. Izrazi g(f(g(x))) in določi njeno definicijsko območje!
Izbrana: | Info
6. Dana je funkcija
f(x) = x 2,x 2, lnx,x > 1 Nariši graf funkcije f, Izračunaj f(1),f(0) in f(1) ter ugotovi točke nezveznosti.
Izbrana: | Info
7. Imamo dve funkciji f(x) = x 1 in g(x) = x x+2. Sestavi funkcijo h(x) = f(g(x)) in določi njeno definicijsko območje.
Izbrana: | Info
8. Dana je funkcija
f(x) = ex,x 0, 2x + 2,x > 0 Nariši graf funkcije f, Izračunaj f (-1), f (0) in f (1) ter ugotovi točke nezveznosti.
Izbrana: | Info
9. Imamo funkciji f(x) = x x2 in g(x) = ln(x + 1). Sestavi funkcijo h(x) = g(f(x)) in določi njeno definicijsko območje.
Izbrana: | Info