Izrazi in potence
1. Izračunaj: ((2)2 + 2(1))3 (13 (5)2(7 (3)(2)))(2).
Izbrana: | Info
2. Razstavi:
a) 24x7y2 81x10y8
b) 4a2 b2 2a + b
Izbrana: | Info
3. Skrči in rezultat razstavi: 2x2 3y2 2 + 4y2 x2 10y2 y4
Izbrana: | Info
4. Razstavi: anb3n 9anbn
Izbrana: | Info
* 5. Preveri, ali 2x + 2 deli x + 3 x2 + 1 4 x + 3 2x2 6x
Izbrana: | Info
6. Razstavi:
a) 16a4b + 250ab7
b) (a2 2a 1)2 4
Izbrana: | Info
7. Skrči in rezultat razstavi: (2x y)3 + 4y2(y 2x)
Izbrana: | Info
8. Razstavi:
a) x 16xy4
b) a6 + 8b6
c) 9(x 2y)2 16(2x 3y)2
d) 3x5 + 12x3 96x
Izbrana: | Info
9. Razstavi:
a) 64y3 x3y3
b) a6 4a4 16a2 + 64
Izbrana: | Info
10. Skrči in rezultat razstavi:
a) (a 2)2 (2a 1)(2a + 1) a(a + 16) + 19
b) a2b2 3 1 a6b3 2 + a2b3
Izbrana: | Info
11. Razstavi: x6 25x4 + 8x3 200x
Izbrana: | Info
12. Skrči in rezultat razstavi: (2x 3y)3 (2x + 3y)3 + 62y2(x + y) + 2xy2
Izbrana: | Info
13. Potenciraj, skrči in dobljeni rezultat razstavi: (2x 3)3 + (6x 5)2 + 3(2x + 1)
Izbrana: | Info
14. Razstavi:
a) y2 by 25 + 5b
b) 5x2 + 30x + 40
c) y4 7y2 18 č) x7 64x
Izbrana: | Info
15. Poišči največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
a) za števili: 162 in 405
b) za izraze: a 2 9 in a 2 4 a 2 1 in a 4 + 2 7 a
Izbrana: | Info
16. Razstavi:
a) a 5 5 a 3 + 4 a
b) 9 + 6 a + a 2 ( b + c ) 2
c) ( x 3 ) 3 ( x 4 ) 2 5 9 x ( 4 3 )
Izbrana: | Info
17. Razcepi na čim več faktorjev
a) r3 2r2 9r + 18
b) a a7
c) 4 a2 + 6ab 9b2
Izbrana: | Info
18. Poenostavi in rezultat razstavi: (5a 8)(a 4) (3a 5)(a 5) (a 3)(a 1)
Izbrana: | Info
19. Izračunaj vrednosti izrazov:
a) 2x4y5 3 x5y4 4
b) 2a + b2 3
Izbrana: | Info
20. Razstavi:
a) x4 5x3 24x2
b) 6x2 + 3xy 2xy y2
c) 100(a b)2 9(2a + b)2
Izbrana: | Info
21. Izračunaj, poenostavi:
a) D(1350,630) = in v(1350,630) =
b) (2x2y y)3 =
c) (2a3y2)3 (3a2y3)2 =
d) 8x 2x+1 =
Izbrana: | Info
22. Izračunaj: 3 + 4 (2 3 + (1)(6 2) + (1 2 (6 3(2))) (1 + 2 (6 3 (9 11))))
Izbrana: | Info
23. Izračunaj: 10(b3)4 + (4b6)2 + (3b4)3 + (b2)3 b6
Izbrana: | Info
24. Zmnoži: (a b 2)2 (a b + 2)2
Izbrana: | Info
25. Razstavi: 8 + a3n
Izbrana: | Info
26. Izračunaj: c + 3c 5c + 201c + 203c
Izbrana: | Info
27. Zmnoži in razstavi: (x + 3y)3 + (x 3y)3 72xy2
Izbrana: | Info
28. Razstavi: a2x5 b2x3 a2c3x2 + b2c3
Izbrana: | Info
29. Izračunaj: 10(x3)6 + (3x6)3 (2x9)2 8x12(2x2)3
Izbrana: | Info
30. Kvadriraj, uredi in razstavi: (a + 2b + c)2 (a 2b c)2 8ab + 2a2 + 2c2
Izbrana: | Info
31. Razstavi:
a) 100(a + b)2 81(2a b)2
b) (a 3b)2 + b(3b a)
c) y2 + 29y + 100
d) 3x3 + 6x2 27x 54
e) x4 5x3 24x2
f) 135a4 5a
Izbrana: | Info
32. Skrči izraz in rezultat razstavi: (3a 5)(3a + 5) (2a 4)2 4(4a + 1)
Izbrana: | Info
33. Izračunaj produkt med številom, ki je za 1 večje od obratne vrednosti danega števila in številom, ki je za 1 manjše od danega števila. Ta produkt povečaj za dvakratnik nasprotne vrednosti razlike med danim številom in njegovo obratno vrednostjo. Nastalo vsoto deli s kvadratom obratne vrednosti danega števila.
Izbrana: | Info
34. Izračunaj :
a) (1 + (2)(3 (2) + (1))(1))(2 + 3(1) + 4(2 + 2))
b) 3 25x 52x (52x)3 + 2 125x 5x + (25x)3
Izbrana: | Info
35. Potenciraj :
a) (2x 3y + 4z)2
b) (2xy2 x2y)3
Izbrana: | Info
36. Poenostavi in rezultat razstavi:
(x 3)(x2 x + 1) + (x 3)(2x 1) (x 3)(x2 + 4) x + 3
Izbrana: | Info
37. Razstavi:
a) a5 + 2a4 27a2b3 54ab3
b) a2 b2 + 2bc c2
c) a7 a
d) a4 5a2 + 4
e) a4 + a2b2 + b4
Izbrana: | Info
38. Razstavi:
a) 2a4b 54ab4
b) 2n4 16n3 + 30n2
c) 6x2 + 3xy 2xy y2
d) 8(n 1)3 27n3
e) 16(a + 1)2 25
Izbrana: | Info
39. Izračunaj: 5 ((8 3 5) + (6(5)) 4) 7(4)
Izbrana: | Info
40. Izračunaj: (3)3(c2d)2(3c4d)4
Izbrana: | Info
41. Izračunaj : (4ab2)3 5(a2b)3
Izbrana: | Info
42. Izračunaj : 4(5) + 6 3 1 9 5 9 10
Izbrana: | Info
43. Razstavi, zapiši v obliki produkta:
a) a2 x 3y b2 x 3y
b) 9x2y2 + 18xy + 9
c) 4(a + b)2 9(a b)2
č) a5 4a3 + 8a2 32
d) z2 6z + 9 u2
Izbrana: | Info
44. Izračunaj: 7 3 4 5 2 7 2 + 4 3 3 5 7
Izbrana: | Info