Diferencial in aproksimacija
1. Z diferencialom izračunaj približno vrednost 623!
Izbrana: | Info
2. S pomočjo diferenciala izračunaj približno vrednost 0.99797!
Izbrana: | Info
3. Izračunaj na tri decimalke približno vrednost log 105 ( ln 10=2,3026, lne=0,4343 )!
Izbrana: | Info
4. Z diferencialom izračunaj približno vrednost 9923!
Izbrana: | Info
5. Izračunaj približno vrednost 7,853!
Izbrana: | Info
6. Izračunaj: x4 + x x + x3 sinxdx
Izbrana: | Info
7. Oceni z diferencialom 1 1,023.
Izbrana: | Info
8. Oceni z diferencialom ln(0,998).
Izbrana: | Info
9. Oceni z diferencialom 18.
Izbrana: | Info
10. Izračunaj sin91o z diferencialom!
Izbrana: | Info
11. Izračunaj z diferencialom: 1,085!
Izbrana: | Info