Določeni integrali
1. V integralu 0 3 (3x2 + mx + 5)dx določi m tako, da bo vrednost integrala enaka 60!
Izbrana: | Info
2. Izračunaj: 0 ln x ex 1 ex 1 dx
Izbrana: | Info
3. Izračunaj:
a) 1 x2 lnxdx
b) 2 6 (4 x)2 3 dx
Izbrana: | Info