Rotacijska telesa
* 1. Enakokraki trikotnik z osnovnico 10 cm in obsegom 36 cm zavrtimo okrog osi, ki gre skozi eno krajišče osnovnice pravokotno na osnovnico. Izračunaj P in V!
Izbrana: | Info
2. Okrog kroga očrtamo kvadrat in enakostranični trikotnik. Vse tri like zavrtimo okrog osi, ki gre skozi središče kroga pravokotno na osnovnici kvadrata in trikotnika. Določi razmerje površin in prostornin!
Izbrana: | Info
* 3. Enakostranični trikotnik s stranico a zavrtimo za 360o okrog osi, ki je vzporedna višini in oddaljena od najbližjega oglišča trikotnika za a 2. Določi površino nastalega rotacijskega telesa!
Izbrana: | Info
* 4. Krožni izsek s polmerom 1 m in središčnim kotom 120o zavrtimo okrog simetrale središčnega kota. Izračunaj prostornino nastale vrtenine?
Izbrana: | Info
5. Enakokraki trapez s podatki a = 10 cm, c = 4 cm in ostrim kotom α, ki reši enačbo 2sin2α + cos2α = 3sin2α 2, zavrtimo okrog krajše osnovnice. Izračunaj površino in prostornino nastalega telesa!
Izbrana: | Info
6. Trikotnik s ploščino S = 20 cm2, α = 60o, β = 72o zavrtimo okoli stranice c. Izračunaj površino in prostornino nastale vrtenine!
Izbrana: | Info
7. Trikotnik s stranico c = 10 cm in kotoma α = 120o, β = 45o zavrtimo okrog stranice c za 360o. Izračunajte prostornino dobljene vrtenine.
Izbrana: | Info
8. Izračunaj površino in prostornino vrtenine, ki nastane, če romb z diagonalama e = 24 cm, f = 10 cm zavrtimo okrog stranice!
Izbrana: | Info