Opis delovanja strani

Naloge, ki so jih profesorji uporabljali za kontrolne oz. šolske naloge, sem razdelil po letnikih, ki jih lahko izbirate v zgornjem meniju. Naloge z zaključnih izpitov in matur pa najdete pod gumbom matura.

Ko enkrat izberete letnik, se vam na levi strani prikažejo poglavja. S klikom na izbrano poglavje pa se vam prikažejo podpoglavja. Pri poglavjih in podpoglavjih sem se skušal držati učnega načrta. Ker pa je bilo pri posameznih temah premalo nalog, sem jih združil in temu primerno tudi poimenoval.
Ko enkrat izberete podpoglavje, se v glavnem oknu odprejo naloge.

Za vsako nalogo lahko s klikom na "Info" izveste, s katere šole je naloga in iz katerega leta. Pri nekaterih nalogah sem dodal še rešitev.

Če želite, naloge lahko natisnete. To storite tako, da jih posebej izberete s klikom v okence poleg "Izbrana". Izbrane naloge se vam prikažejo v novem oknu, in sicer v takem vrstnem redu, kot ste jih izbirali. Če vam izbrana naloga ni všeč, jo odkljukajte oz. kliknete na kazalec "Briši" (odvisno od tega v katerem oknu ste) in tako bo izginila s seznama. S klikom na gumb "Ponovno izberi" izbrišete celoten seznam nalog.

Naloge, ki so se mi zdele težje, so označene z zvezdico. Prav tako so z zvezdico označene naloge, ki so bile uporabljene na višjem nivoju pri maturi.

nazaj